K čemu tento test slouží

Tento test zobrazí sousední zařízení BGP přiřazené k zařízení.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu zjistíte, zda je sousední zařízení BGP v provozu nebo ne s podrobnostmi o sousedním zařízení. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge (Run Remote Diagnostic Tests on Edges).

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit přehled BGP (Show BGP Summary) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
Ve výstupu ověřte následující:
 • Sousední zařízení (Neighbor): poskytuje IP adresu zařízení druhé strany, které jsme použili pro připojení k druhé straně v konfiguraci.
 • V: označuje verzi protokolu BGP spuštěného na zařízení.
 • AS: poskytuje cestu AS vzdáleného zařízení druhé strany
 • MsgRcd: počet paketů, které protokol BGP obdržel od zařízení druhé strany
 • Msg Sent: počet paketů, které BGP poslal zařízení druhé strany
 • TblVer: poskytuje detaily aktuální změny verze tabulky BGP, pokud existují
 • Inq: počet paketů ve frontě, které mají být přijaty od zařízení druhé strany
 • outq: počet paketů ve frontě, které mají být odeslány druhé straně
 • Stav/Pfx rcd (State/Pfx rcd):
  Stav Popis (Description)
  Nečinné Prostředky protokolu BGP jsou inicializovány směrovačem. Pokusy o příchozí připojení BGP jsou odmítnuty. Protokol BGP iniciuje připojení TCP k zařízení druhé strany.
  Připojit (Connect) BGP čeká na dokončení 3WHS. Pokud testování proběhlo úspěšně, zpráva OPEN je odeslána zařízení druhé strany a protokol BGP se přesune do stavu OpenSent. V případě neúspěšné akce bude protokol BGP i nadále v aktivním stavu. Pokud však čas příkazu ConnectRetry vyprší, BGP zůstane v tomto stavu, časovač je resetován a je spuštěn nový 3WHS.
  Aktivní Časovač příkazu ConnectRetry je resetován a protokol BGP se vrátí do stavu Připojit (Connect).
  OpenSent Protokol BGP čeká na zprávu OPEN ze zařízení druhé strany. Po přijetí se protokol BGP přesune do stavu OpenConfirm.
  OpenConfirm Protokol BGP čeká na zprávu keepalive od zařízení druhé strany. Pokud je zpráva přijata před vypršením časového limitu, BGP se přesune do stavu Vytvořeno (Established). V opačném případě bude protokol BGP převeden na nečinný.
  Vytvořeno Obě zařízení druhé strany si vymění zprávy UPDATE. Pokud dojde k chybě v rámci kterékoli ze zpráv UPDATE, zařízení BGP druhé strany odešle oznamovací zprávu NOTIFICATION a přejde do stavu nečinnosti.
  Poznámka: Jakýkoli jiný stav s číslem představuje počet podsítí, které protokol BGP obdrží od zařízení druhé strany.