K čemu tento test slouží

Vymaže konkrétní položky ARP zjištěné rozhraním z tabulky ARP.

Kdy můžete spustit tento test

Tento test se spustí, když jsou v testu výpisu tabulky ARP nalezeny zastaralé položky. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Vymazat mezipaměť ARP (Clear ARP Cache) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu: