K čemu tento test slouží

Chcete-li ze zařízení odstranit všechny existující položky NAT.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test, pokud má tabulka NAT nesprávné položky NAT nebo máte problémy související s NAT. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Všechny položky NAT budou vyprázdněny, což může ovlivnit aktuální provoz.

Následuje příklad výstupu testu: