K čemu tento test slouží

Pro vymazání všech aktuálních aktivních relací / specifických toků v zařízení.

Kdy můžete spustit tento test

Pokud konkrétní provoz nezasahuje správná pravidla řízení nebo má problémy s konkrétním tokem.

Spusťte test Vyprázdnění relací brány firewall (Flush Firewall Sessions) na požadovaném zařízení Edge poskytnutím zdrojové nebo cílové IP adresy nebo obou. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge (Run Remote Diagnostic Tests on Edges).

Jak se přihlásit do výstupu testu

Ověřte, zda jsou vyprázdněné toky stejné jako toky zobrazené. Vytvoří se tak menší a dočasné výkyvy v síti.

Následuje příklad výstupu testu: