K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam předpon IPv6, které zařízení Edge přijalo od sousedního zařízení BGPv6 před uplatněním příchozích filtrů sousedního zařízení BGPv6 nakonfigurovaných v systému Orchestrator.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu zkontrolujete a ověříte, že zařízení Edge přijímá všechny předpony od sousedního zařízení BGPv6. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit přijaté směry sousedních zařízení BGPv6 (Show BGPv6 Neighbor Received Routes) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
Ve výstupu ověřte následující:
  • Výstup musí zobrazovat celkový počet předpon přijatých zařízením Edge.
  • Výstup musí obsahovat počet předpon BGPv6, které jsou filtrovány pomocí příchozích filtrů.
  • Zařízení Edge musí obsahovat všechny přijaté předpony.
  • Pokud v tabulce není předpona BGPv6, zkontrolujte stav sousedního zařízení BGPv6 a také zkontrolujte seznam předpon BGPv6 inzerovaných protokolem BGP druhé strany na sousedním zařízení.