K čemu tento test slouží

Změna trasy provozu cloudového (internetového) provozu.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test, pokud chcete změnit trasu datového provozu na použití pravidel řízení nebo použít cestu brány (vícecestná), nebo chcete přejít přímo na rozhraní WAN.

Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu: