K čemu tento test slouží

Příkaz Test VPN (VPN Test) se používá k zobrazení připojení mei větvemi VPN mezi zařízeními Edge.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test, pokud datový provoz mezi větvemi nebo mezi Hubem a rozšířením Spoke není obousměrný.

Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge (Run Remote Diagnostic Tests on Edges).

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

Tento test vzdálené diagnostiky provede Test VPN (VPN Test) potvrzením stavu tunelového propojení mezi zařízeními Edge a výstup zobrazí následující informace:
Pole Popis (Description)
Název Edge Uvádí název zařízení Edge druhé strany.
Cíl Určuje logické ID cílového zařízení.
Výsledek Výsledek zobrazí jedno z následujících:
  • Průchod (Pass) – tunelová propojení a provoz mezi zařízeními Edge jsou spuštěné a aktivní.
  • Selhání (Fail) – tunelová propojení a provoz mezi zařízeními Edge jsou mimo provoz.
Latence (v milisekundách) Určuje latenci v milisekundách.