K čemu tento test slouží

Ověřuje, zda je z rozhraní dosažitelný další skok nebo adresa IPv6.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test a zkontrolujte následující:
  • Dosažitelnost Ipv6 (IPv6 reachability)
  • Ztráta paketu (Packet Loss)
  • RTT

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Ping Ipv6 (Ping IPv6) na požadovaném zařízení Edge. Zkontrolujte, zda výstup zobrazuje hodnotu Dosažitelné (Reachable). Při úspěšném testu PING musí být přenesené pakety rovny přijatým paketům. V opačném případě zachyťte rozhraní a cílovou IP adresu, abyste zjistili, kde byl paket zahozen. Následuje příklad výstupu testu: