K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu restartujte procesy DNS i DHCP v zařízení Edge.

Kdy můžete spustit tento test

Níže jsou uvedeny scénáře, v nichž můžete spustit tento test:
  • Zařízení Edge funguje jako server DHCP a DNS na síťová zařízení LAN.
  • Servery DNS a DHCP selhávají.
  • Procesy DNS a DHCP jsou pozastaveny.

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Restartování služby DNS/DHCP (DNS/DHCP Service Restart) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:

Poznámka:

Jakýkoli výstup jiný než výše uvedený výstup indikuje problémy s procesy DNS/DHCP nebo s voláním rozhraní API systému Orchestrator. Obraťte se na tým podpory.