K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam předpon IPv4 přijatých zařízením Edge od zařízení BGP druhé strany předtím, než použijete příchozí filtry sousedního zařízení BGP nakonfigurované v systému Orchestrator.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu zkontrolujete a ověříte, že zařízení Edge přijímá všechny předpony od sousedního zařízení BGP. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit přijaté směry sousedních zařízení BGP (Show BGP Neighbor Received Routes) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
Ve výstupu ověřte následující:
  • Výstup musí zobrazovat celkový počet předpon přijatých zařízením Edge.
  • Výstup musí obsahovat počet předpon BGP, které jsou filtrovány pomocí příchozích filtrů.
  • Zařízení Edge musí obsahovat všechny přijaté předpony.
  • Pokud v tabulce není předpona protokolu BGP, zkontrolujte stav sousedního zařízení BGP a seznam předpon BGP oznamovaných sousedním zařízením BGP k zařízení Edge.