K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu ověříte konkrétní podrobnosti směru v protokolu BGP.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu ověříte, jakým způsobem je vybrána nejlepší cesta za použití atributů BGP. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit směry BGP na předponu (Show BGP Routes per Prefix) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:

Výstup poskytuje následující podrobnosti:
  • Nejlepší cesta ke směrům společně se všemi ostatními cestami.
  • Atributy protokolu BGP pro porovnání a kontrolu způsobu, jak byla vybrána nejlepší cesta.