K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu ověříte datum, čas a podrobnosti serveru NTP používané zařízením Edge.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test, pokud máte problém s datem a časem pro protokoly a systémový čas. Čas je označen ve formátu UTC. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

Ve výstupu zkontrolujte následující:

  1. Ověřte, zda je datum a čas správně ve formátu UTC.
  2. Ověřte, zda je zařízení druhé strany systému zmíněno v konfiguraci NTP.
  3. Indikátor skoku znázorňuje, zda má být do poslední minuty aktuálního dne vložen nadcházející krok, nebo zda má být odstraněn. Pokud tedy dojde ke druhému skoku, spuštěný klient NTP je o jednu sekundu rychlejší nebo rychlejší, než je doba zmíněná v indikátoru skoku (v sekundách).
  4. Vrstva (hodnota Stratum) je vzdálenost mezi zařízením Edge a serverem NTP. Čím je číslo vrstvy menší, tím blíže je server. Pokud je číslo vrstvy vyšší než 16, je považováno za nesynchronizované.
  5. Pokud jsou hodiny nesynchronizované, změňte server NTP nebo PCAP a určete, zda zařízení Edge přijalo odpověď pro požadavek na synchronizaci NTP.