Účel

Shromažďování VMware SD-WAN a MIB Edge podporovaných konkrétním zařízením Edge.

Kdy můžete spouštět MIB pro Edge

Kliknutím na tlačítko MIB pro Edge (MIBs for Edge) stáhněte soubor výpisu MIB. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge (Run Remote Diagnostic Tests on Edges).

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

Zkopírujte celý výstup do poznámkového bloku a uložte jej jako soubor ve formátu .mib, který lze dále použít na serveru SNMP k dotazování zařízení Edge.