K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam všech směrů BGP. Použijte předponu IPv4 nebo IPv6 a zobrazte konkrétní směry BGP nebo ponechte předponu prázdnou a zobrazte všechny směry BGP.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test ke kontrole a potvrzení:
  • Zda je v tabulce BGP přijata předpona.
  • Zda je předpona protokolu BGP povolena k redistribuci do tabulky směrování překrytí SD-WAN.

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Seznam směrů BGP (List BGP Routes) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:

Ve výstupu ověřte následující:
  • Směry BGP přijaté od sousedních zařízení BGP musí být přítomny v tabulce.
  • Směr BGP musí mít příznak vysílání nastaven na hodnotu True a dosažitelný příznak nastaven na Ano (Yes), aby redistribuoval obdrženou předponu do tabulky směrování překrytí sítě.
  • Směr BGP musí být označen očekávaným metrickým typem (Metric Type), IP adresa dalšího skoku (Next Hop IP) výstupním rozhraním (Interface), názvem segmentu (Segment Name)štítkem komunity (Community Tag).