K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam směrů IPv4 inzerovaných zařízením Edge konkrétnímu zařízení BGP druhé strany.

Kdy můžete spustit tento test

Následuje postup spuštění tohoto testu:
  • Kontrola a potvrzení, zda zařízení Edge vysílá předpony IPv4 konkrétnímu zařízení BGP druhé strany.
  • Pokud je předpona odmítnuta konfigurací odchozího filtru sousedního zařízení BGP v systému SD-WAN Orchestrator, zařízení Edge neohlásí zakázanou předponu konkrétnímu sousednímu zařízení BGP.

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit oznamované směry sousedních zařízení BGP (Show BGP Neighbor Advertised Routes) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
Ve výstupu ověřte následující:
  • Zařízení Edge musí v tabulce uvést všechny oznamované předpony. Pokud předponu vynecháte, ověřte stav sousedního zařízení BGP a konfiguraci odchozího filtru v systému Orchestrator.
  • Platný směr je označen znakem „*“ a nejlepší směr je označen znakem „>“.
  • Všechny předpony musí být označeny atributy kódu Metrické (Metric) (pouze pro směry s vlastním původem), Místní preference (Local Preference), Síla (Weight), Další skok (Next Hop) IP adresa (IP Address), Cesta AS (AS-Path)Původ směru (Route Origin).