K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu potvrďte, zda zařízení Edge může vyřešit název domény na IP adresu.

Kdy můžete spustit tento test

Níže jsou uvedeny scénáře, v nichž můžete spustit tento test:
  • Název domény není vyřešen.
  • Došlo k chybě vyhledávání názvu.
  • Zobrazí se protokoly chyb vyhledávání názvu.
Poznámka: Tento test se týká Edge DNS, ne klientů umístěných na straně sítě LAN.

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge (Run Remote Diagnostic Tests on Edges).

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte Test DNS (DNS Test) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:

Ověřte, že byl poskytnutý název vyřešen na IP adresu. Pokud problém není vyřešen, zkontrolujte nastavení DNS na kartě Zařízení (Device) konfigurace zařízení Edge a zkuste restartovat server DNS nebo zkontrolujte, zda je server DNS dosažitelný, nebo ne.