K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam předpon IPv6 přijatých zařízením Edge od sousedního zařízení BGP poté, co použijete příchozí filtry sousedního zařízení BGP nakonfigurované v systému Orchestrator.

Kdy můžete spustit tento test

Následuje postup spuštění tohoto testu:
  • Chcete-li zkontrolovat a potvrdit, zda zařízení Edge přijalo směry BGP naučené od sousedního zařízení.
  • Pokud v tabulce Zobrazit naučené směry sousedních zařízení BGPv6 (Show BGPv6 Neighbor Learned Routes) není přítomen specifický směr, pak musíme ověřit vstupní filtr sousedního zařízení BGPv6 v systému Orchestrator a spustit diagnostický příkaz Zobrazit přijaté směry sousedního zařízení BGPv6 (Show BGP Neighbor Received Routes) k vypsání všech směrů BGP inzerovaných sousedním zařízením BGP před použitím příchozích filtrů BGP.

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit naučené směry sousedních zařízení BGPv6 (Show BGPv6 Neighbor Learned Routes) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
Ve výstupu ověřte následující:
  • Musí být přítomna předpona zjištěná a přijatá zařízením Edge od svého sousedního zařízení BGP.
  • Platný směr protokolu BGP je označen znakem „*“ a nejlepší směr je označen znakem „>“.
  • Předpona přijatá zařízením Edge musí obsahovat správnou IP adresu dalšího skoku, metriku, místní předvolbu, důležitost a cestu AS.
  • Výstup musí zobrazovat celkový počet předpon přijatých a akceptovaných zařízením Edge po použití příchozích filtrů.