K čemu tento test slouží

To je podobné jako u možností Vyprázdnění toků (Flush Flows), ale je to specifické pro stavovou bránu firewall. To způsobí, že zařízení Edge nejen vyprázdní relace, ale také aktivně odešle TCP RST pro relace založené na TCP.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte test Vyprázdnění relací brány firewall (Flush Firewall Sessions) na požadovaném zařízení Edge poskytnutím zdrojových a cílových IP adres pro vyprázdnění relace aktivních bran firewall, která je třeba resetovat. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu: