K čemu tento test slouží

Protokolování kontextu je pro infrastrukturu protokolování podprocesů Linux. To lze použít k aktivaci nebo deaktivaci protokolování kontextu.
Poznámka: Protokolování kontextu je integrováno pouze pro funkci směrování ve verzi 5.1.0.0.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu aktivujete nebo deaktivujete protokolování kontextu pro konkrétní podprocesy nebo všechny podporocesy. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Zadejte ID podprocesu, pokud chcete aktivovat nebo deaktivovat protokolování kontextu pro konkrétní podproces, jinak zadejte možnost Všechny (All). Jakmile je test spuštěn, bude akce použita. Změny můžete ověřit pomocí příkazu testu „Výpis informací o protokolování kontextu (Dump Context Logging Information)“.

Následuje příklad výstupu testu: