K čemu tento test slouží

Spusťte tento test, abyste potvrdili, zda jsou směry překrytí (Overlay) a podřízené směry (Underlay) (dynamické/statické/připojené) redistribuovány do zařízení Edge se správnou metrikou směru.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test v následujících scénářích:
 • Došlo k potížím v redistribuci směru.
 • Síť LAN nemůže komunikovat s konkrétními podsítěmi přes překrytí VPN.
 • Protokol OSPF je nakonfigurován.
 • Směrovač LAN nemůže zobrazit směry v tabulce směrování přijaté z překrytí.

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Seznam redistribuovaných směrů OSPF (List BGP Redistributed Routes) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
Ve výstupu ověřte následující:
 • Směr musí být přítomen v redistribuované tabulce OSPF.
 • Jsou preferovány nejnižší náklady, pokud mají více směrů. Pokud je naučen stejný směr s náklady 0 a 1, jsou upřednostňované náklady 0.
 • Ověřte metriku směru. Následuje pořadí předvoleb typu směru:
  • Externí směry typu 1, O E1
  • Externí směry typu 2, O E2