K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zkontrolujete stav linky ADSL (asymetrické digitální účastnické linky) nebo VDSL (digitální účastnické linky s velmi vysokou bitovou rychlostí).

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test ke kontrole následujících podrobností o lince ADSL/VDSL:
  • Režim (Mode)
  • Provozuschopnost (Uptime)
  • Adresa MAC druhé strany (Peer MAC Address)
  • Stav (Status)
  • Rychlost linky (Link rate)

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Stav modemu EVDSL (EVDSL Modem Status) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
Pole Popis
Název (Name) Název rozhraní SFP, ke kterému je linka připojena.
Režim (Mode) Režim, ve kterém rozhraní pracuje. Pokud se rozhraní používá pro připojení DSL, režim bude uveden jako DSL.
Adresa MAC poskytovatele (Vendor MAC) Adresa MAC zařízení DSL druhé strany.
Režim xDSL (xDSL Mode) VDSL nebo ADSL.
Čas linky (Link Time) Čas provozu linky.
Stav (Status) Pole Showtime indikuje, že je linka synchronizována.