K čemu tento test slouží

Pro ověření, zda se na zařízení provádí správný proces překladu síťových adres (NAT).

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test, pokud nastaly problémy s překladem síťových adres. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge (Run Remote Diagnostic Tests on Edges).

Jak se přihlásit do výstupu testu

Pomocí filtru Cíl (Destination) můžete zobrazit přesné položky v tabulce NAT. Výstup je omezen na maximálně 1 000 položek.

Následuje příklad výstupu testu: