K čemu tento test slouží

  • Zobrazuje cestu a uzly k cíli z rozhraní Edge.
  • Měří přenosové zpoždění paketů u každého skoku přes IP (Internet Protocol).

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test paralelně s testem PING, abyste lépe pochopili problémy se směrováním nebo dosažitelností sítě. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Traceroute na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
  • Ověřte, zda se cílová IP adresa zobrazuje jako poslední skok.
  • Chcete-li změřit zpoždění přenosu, zkontrolujte čas (ms), který se zobrazuje vedle IP adresy.
  • Pokud cílová IP adresa není zobrazena, zkontrolujte poslední zaznamenaný skok pro dosažitelnost směru ke zdroji i cíli, čímž vyřešíte problém se směrováním.