K čemu tento test slouží

Příkaz Test šířky pásma linky WAN (WAN Link Bandwidth Test) se používá k měření šířky pásma na konkrétní lince.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test, pokud chcete ověřit šířku pásma linky WAN. Pokud linka naměřila chybnou nebo nepřesnou šířku pásma, můžete provést tento test, abyste znovu změřili šířku pásma.

Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu: