K čemu tento test slouží

Příkaz výpisu tabulky zjišťování sousedního směrovače IPv6 (ND) zobrazuje položky sousedního směrovače IPv6 a jejich odpovídající informace vrstvy 2 pro každé rozhraní.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test, pokud chcete ověřit sousední směrovače IPv6 a odpovídající informace o mapování MAC vrstvy 2.

Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

Výstup vzdálené diagnostiky zobrazuje následující informace pro každé rozhraní:
  • Adresa IPv6 sousedního směrovače
  • Odpovídající adresa MAC vrstvy 2
  • Stav sousedního směrovače. Stav může být kterýkoli z následujících:
    • Dosažitelný (Reachable) – zobrazí se, když informace o sousedním směrovači byly nedávno aktualizovány.
    • Zastaralý (Stale) – ukazuje, že informace o sousedním směrovači byly v minulosti shromážděny, ale v současnosti se nepoužívají.