K čemu tento test slouží

Pro zobrazení úplné tabulky BGP.

Kdy můžete spustit tento test

Ověřte, zda seznam podsítí a další skok vypadají očekávaným způsobem. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit tabulku BGP (Show BGP Table) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
Ve výstupu ověřte následující:
  • Síť (Network): *> je nejlepší cesta k předponě IP adresy. Pokud před předponou neexistuje žádný znak „>“, není vyžadována v tabulce předávání.
  • Další skok (Nexthop): zadejte IP adresu dalšího skoku, na který musí být podsíť IP adresy odeslána.
  • Metrika (Metric): zobrazí se metrika BGP.
  • Místní preference (Local pref): zobrazí se místní preference BGP (pokud jsou přítomné pro směr).
  • Důležitost (Weight): zobrazí se atribut významu BGP směru.
  • Cesta (Path): zobrazí se cesta AS protokolu BGP směru.