K čemu tento test slouží

Protokolování kontextu je pro infrastrukturu protokolování podprocesů Linux. Tento test obsahuje seznam podprocesů, která používají protokolování kontextu.
Poznámka: Protokolování kontextu je integrováno pouze pro funkci směrování ve verzi 5.1.0.0.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu provedete výpis podprocesů, které používaly protokolování kontextu. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Test provede výpis názvu podprocesu, ID podprocesu a stavu protokolu kontextu (zapnuto, nebo vypnuto) pro podproces, který používá protokolování kontextu.
  • Stav kontextu protokolu „zapnuto“ znamená, že protokolování kontextu je pro dané podprocesy aktivováno.
  • Stav kontextu protokolu „vypnuto“ znamená, že protokolování kontextu je pro dané podprocesy deaktivováno.
Následuje příklad výstupu testu: