K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu:
  • Ověříte konfiguraci a stav rozhraní.
  • Zkontrolujete situaci se ztrátou balíčku.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test a zkontrolujte následující:
  • Detekovaná linka musí mít hodnotu true. Pokud má hodnotu false, musíte zkontrolovat fyzické připojení a konfiguraci uzlu druhé strany.
  • V ideálním případě by RX a TX měly mít hodnotu „0“. Pokud se zvětšuje počet chyb RX a TX, zkuste nahradit kabely/SFP. Hodnoty se nezvětšují, když je tento test spuštěn dvakrát.
  • Parametr vyjednávání pro problém rozhraní.
  • U rozhraní modemu ověřte, zda je síla kvality signálu vyšší než 80 % pro funkční bezdrátovou linku WAN.

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Stav rozhraní (Interface Status) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu: