K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam všech možných překryvných a podřízených směrů (směry Overlay a Underlay) dostupných v zařízení Edge pro konkrétní cílovou předponu.

Kdy můžete spustit tento test

Následuje postup spuštění tohoto testu:
  • Chcete-li zkontrolovat a potvrdit, zda je zařízení Edge přijato pro překryvné a podřízené směry (směry Overlay a Underlay) (pokud jsou k dispozici) pro konkrétní cílovou předponu.
  • Kontrola a potvrzení dostupnosti primárních a sekundárních cest směrů (pokud jsou k dispozici) pro konkrétní cílovou předponu.

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit směry BGPv6 na předponu (Show BGPv6 Routes per Prefix) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:

Ve výstupu ověřte následující:
  • Výstup musí zobrazovat všechny možné položky směru pro specifickou cílovou předponu s přiřazenými místními nebo překryvnými předvolbami a značkami komunity.
  • Na základě pořadí směrů zobrazených v systému Orchestrator zkontrolujte dostupnost primárních a záložních cest směrů pro konkrétní cílovou předponu v každém segmentu.
  • Příznak Typ směru (Route Type) musí pomoci identifikovat původ konkrétní položky směru (např. Overlay nebo Underlay).
  • Pomocí parametrů IP adresa dalšího skoku (Next Hop IP)Název cíle (Dest Name) můžete identifikovat IP adresu zařízení dalšího skoku (pro typy podřízeného směru) nebo název zařízení Edge (pro typy směrů překrytí), které vysílalo konkrétní položku směru.