K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte dokončenou tabulku BGPv6.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu ověříte seznam podsítí a další skok. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit tabulku BGPv6 (Show BGPv6 Table) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu: