K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu ověříte, zda je databáze OSPF ekvivalentem show ip ospf database.

Kdy můžete spustit tento test

Tento test můžete spustit, pokud databáze OSPF obsahuje všechny smlouvy LSA, které popisují topologii sítě. Výstup databáze OSPF zobrazuje obsah databáze LSDB a ověřuje informace o konkrétních smlouvách LSA. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit databázi OSPF (Show OSPF Database) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
Ve výstupu ověřte následující:
  • Zkontrolujte podsíť a její směrovač pro vysílání, zda existuje asymetrický problém se směrováním nebo zda se používá jiná cesta, než je očekáváno.
  • Ověřte stáří, pokud existují přehození směru.
  • V případě jakýchkoli problémů s databází OSPF ověřte, zda se databáze zařízení druhé strany a databáze zařízení Edge shodují.