K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam všech možných směrů (překryvné a podřízené směry) dostupné v zařízení Edge pro konkrétní cílovou předponu.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test ke kontrole a potvrzení:
  • Pokud zařízení Edge obdrželo překryvné a podřízené směry (jsou-li k dispozici) pro konkrétní cílovou předponu.
  • Dostupnost cest primárního a sekundárního směru (jsou-li k dispozici) pro konkrétní cílovou předponu.

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Seznam směrů na předponu (List Routes per Prefix) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu.

Příkaz Seznam směrů na předponu (List Routes per Prefix) zobrazí všechny možné položky směru pro konkrétní předponu cíle s přiřazenými místními nebo překryvnými předvolbami a značkami komunity.

Na základě pořadí směrů zobrazených v uživatelském rozhraní systému Orchestrator můžete zkontrolovat dostupnost primárních a záložních cest směrů pro konkrétní cílovou předponu v každém segmentu. např. položka 1. směru = nejlepší cesta (primární cesta), položka 2. směru = druhá nejlepší cesta, položka 3. směru = třetí nejlepší cesta atd.

Hodnota Typ směru (Route Type) identifikuje původ konkrétní položky směru (překryvného a podřízeného směru).

Pomocí parametrů IP adresa dalšího skoku (Next Hop IP)Název cíle (Dest Name) identifikujte IP adresu zařízení dalšího skoku (pro typy podřízeného směru) nebo název zařízení Edge (pro typy směru překrytí), které vysílalo konkrétní položku směru.