K čemu tento test slouží

Spusťte tento test, pokud jsou další skok nebo adresa IPv4 dosažitelné z rozhraní.

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test a zkontrolujte následující:
  • Dosažitelnost Ipv4 (IPv4 reachability)
  • Ztráta paketu (Packet Loss)
  • RTT

Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Ping (Ping) na požadovaném zařízení Edge. Zkontrolujte, zda výstup zobrazuje hodnotu Dosažitelné (Reachable). Při úspěšném testu PING musí být přenesené pakety rovny přijatým paketům. V opačném případě zachyťte rozhraní a cílovou IP adresu, abyste zjistili, kde byl paket zahozen. Následuje příklad výstupu testu: