V této části jsou popsány události vysoké dostupnosti (HA).

Událost HA

Popis
HA_GOING_ACTIVE Zařízení SD-WAN Edge v pohotovostním režimu převezme úlohu aktivního Edge, protože neobdrželo prezenční signál od zařízení druhé strany.
HA_STANDBY_ACTIVATED Jakmile je nové Edge v pohotovostním režimu rozpoznáno aktivním Edge, toto aktivní Edge se pokusí druhé Edge aktivovat odesláním události do aplikace SD-WAN Orchestrator. Při úspěšné reakci provede aktivní Edge synchronizaci konfigurací a dat.
HA_FAILED K této situaci obvykle dochází po spárování HA, kde následně aktivní Zařízení SD-WAN Edge neobdrží prezenční signál od Zařízení SD-WAN Edge v pohotovostním režimu. Tuto zprávu například obdržíte, pokud se Zařízení SD-WAN Edge v pohotovostním režimu restartuje.
HA_READY To znamená, že aktivní Zařízení SD-WAN Edge obdrží signál od Zařízení SD-WAN Edge v pohotovostním režimu. Tuto zprávu obdržíte v okamžiku, kdy bude Zařízení SD-WAN Edge v pohotovostním režimu zpět v provozu a začne znovu odesílat prezenční signál.
HA_TERMINATED Když je konfigurace HA deaktivována a je úspěšně použita na zařízeních Edge, je tato událost generována.
HA_ACTIVATION_FAILURE Tato událost se vygeneruje, pokud SD-WAN Orchestrator nedokáže ověřit aktivaci HA. Příklady:
  • SD-WAN Orchestrator nedokáže vygenerovat certifikát.
  • Vysoká dostupnost byla deaktivována (neobvyklé).