VMware SD-WAN Orchestrator podporuje integraci a automatizaci virtuální sítě WAN Azure z Brána VMware SD-WAN GatewayZařízení VMware SD-WAN Edge, aby mohlo být povoleno připojení větve k síti VPN Azure.