V okně Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) můžete upravit globální předvolby směrování, oznamovat akce a upravovat priority cílů, do kterých má být provoz směrován.

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Řízení toku overlay (Overlay Flow Control).
 2. Na stránce Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) klikněte na tlačítko Upravit (Edit) a zobrazí se okno Úprava globálních konfigurací (Edit Global Configs).
  routing-ospf-edit-global-configs
 3. Můžete aktualizovat následující nastavení:
  1. V oblasti Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) můžete šipkami NAHORU (UP)DOLŮ (DOWN) změnit prioritu.
  2. V oblasti Globálně oznamované příznaky (Global Advertise Flags) vyberte příslušná zaškrtávací políčka pro úpravu akcí oznamování pro směru.
  3. Kliknutím na tlačítko Aktualizace (Update) změny uložíte.

Výsledek

Aktualizovaná nastavení se zobrazí na stránce Řízení toku overlay (Overlay Flow Control).