Poté, co nakonfigurujete Cíl jiný než SD-WAN typu Virtuální hub Microsoft AzureSD-WAN Orchestrator, budete muset přiřadit Cíl jiný než SD-WAN k požadovanému profilu, aby došlo k vytvoření tunelového propojení mezi Brány SD-WAN Gateway a virtuálním hubem Microsoft Azure.

Chcete-li přiřadit Cíl jiný než SD-WAN k profilu, proveďte následující kroky:

Procedura

  1. V navigačním panelu SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profil (Profile).
    Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
  2. Zvolte profil, ke kterému chcete přiřadit svou Cíl jiný než SD-WAN typu Virtuální hub Microsoft Azure, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
    Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Device Settings) pro zvolený profil.
  3. Přejděte na oblast Cloudová VPN (Cloud VPN) a aktivujte cloudovou VPN přepnutím přepínacího tlačítka na Zapnuto (On).
  4. V nabídce Větev do cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím brány (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway) zaškrtněte pole Aktivovat (Enable).
  5. Z rozevírací nabídky vyberte svou Cíl jiný než SD-WAN typu Virtuální hub Microsoft Azure (Microsoft Azure Virtual Hub) pro navázání připojení VPN mezi větví a Cíl jiný než SD-WAN Microsoft Azure.
  6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Mezi větví a Microsoft Azure je vytvořeno tunelové propojení Cíl jiný než SD-WAN.