Ovládací panel Monitorování (Monitoring) v podnikovém portálu umožňuje generovat zprávy s celkovým souhrnem sítě spolu s informacemi o přenosu SD-WAN a distribuci přenosů. Zprávy umožňují analýzu vaší sítě.

Poznámka: Zprávy se zaměřují na popisnou analýzu a nelze je použít pro účely řešení potíží. Kromě toho tyto zprávy nepředstavují řídicí panely, které odrážejí data ze sítě v reálném čase.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Zprávy > monitorování (Monitor Reports).

Vytvoření nové zprávy:

  1. V okně Zprávy (Reports) klikněte na možnost Nová zpráva (New Report).
  2. V okně Nová zpráva (New Report) zadejte popisný název zprávy a zvolte datum zahájení a ukončení.
  3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).
Poznámka: Zprávu můžete generovat pouze po dobu 14 dní a pro maximálně 600 Edge. Generování sestavy vyprší po 3 hodinách. V tabulce Zprávy (Reports) je vždy pouze posledních 10 zpráv.

V okně se zobrazí stav (Status) generování zprávy. Po dokončení můžete zprávu stáhnout kliknutím na odkaz Dokončeno (Completed).

Okno Stáhnout zprávu (Download Report) nabízí následující možnosti:

Zprávu můžete stáhnout ve formátu PDF, který poskytuje celkový přehled o provozu a distribuci přenosů ve formě výsečového grafu. Tato zpráva obsahuje také seznam 10 nejčastějších aplikaci provozního a přenosového typu.

Můžete si vybrat, zda chcete zprávu stáhnout pomocí přenosu nebo distribuce provozu ve formátu CSV.

  • Zpráva o distribuci přenosů zobrazuje detaily o čase, typu přenosu, aplikacích, názvu a popisu Edge a odeslaných a přijatých bajtech.
  • Zpráva o distribuci provozu zobrazuje detaily o čase, cestě toku, aplikacích, názvu a popisu Edge a odeslaných a přijatých bajtech.