Ujistěte se, že máte roli primárního uživatele pro odstranění klíčů SSH pro ostatní uživatele.

Odvolání klíče SSH:
 1. V portálu podniku klikněte na ikonu Uživatel (User), která se zobrazí v pravém horním rohu okna. Zobrazí se panel Informace o uživateli (User Information).
 2. Klikněte na možnost Odvolat klíč SSH (Revoke SSH Key).
Postup odvolání klíčů SSH ostatních podnikových uživatelů:
 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
 3. Klikněte na možnost Podnikové aplikace (Enterprise Applications) > Globální nastavení (Global Settings) > Správa uživatelů (User Management).
 4. Ze Seznamu klíčů SSH (SSH Key List) vyberte uživatelská jména SSH, u kterých chcete odstranit klíče SSH.
 5. Klikněte na možnost Revoke (Odvolat).
Klíče SSH pro uživatele se automaticky smažou za těchto podmínek:
 • změníte uživatelskou roli na podnik operátora nebo podnikového specialistu, protože tyto role nemají přístup k zařízením Edge prostřednictvím autentizace založené na klíči.
 • odstraníte uživatele ze systému Orchestrator.
  Poznámka: Když je uživatel odstraněn nebo deaktivován od externích poskytovatelů SSO, uživatel již nemá přístup k nástroji Orchestrator. Uživatelské přístupové klíče k zabezpečenému přístupu k zařízení Edge však zůstanou aktivní, dokud uživatel nebude také explicitně odstraněn z nástroje Orchestrator. Proto musíte nejprve odstranit uživatele z IdP před odstraněním z nástroje Orchestrator.