Toto je volitelná služba, která umožňuje vytvořit konfiguraci služby DNS.

Služba DNS může být pro veřejnou službu DNS nebo privátní službu DNS poskytovanou vaší firmou. Podle potřeby můžete definovat Primární server (Primary Server)Záložní server (Backup Server). Služba je předem konfigurována tak, aby používala servery Google a Open DNS.

Procedura

 1. Na podnikovém portálu přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services) a poté v oblasti Správa sítě (Network Management) rozbalte možnost Služby DNS (DNS Services).
 2. Chcete-li konfigurovat službu DNS, klikněte na možnost Nové (New) nebo Nová služba DNS (New DNS Service).
  Poznámka: Možnost Nová služba DNS (New DNS Service) se zobrazí pouze v případě, že v tabulce nejsou žádné položky.
 3. Na následující obrazovce můžete vidět vzorovou konfiguraci veřejné služby DNS.
  Možnost Popis
  Typ systému DNS (DNS Type) Jako typ služby DNS zvolte Privátní (Private), nebo Veřejná (Public).
  Název služby (Service Name) Zadejte název služby DNS.
  Server IPv4 (IPv4 Server) Zadejte IP adresu.
  Server IPv6 (IPv6 Server) Zadejte IP adresu. Toto pole je volitelné.
  Poznámka:
  • K přidání nebo odstranění IP adres použijte tlačítka „+“ a „−“.
  • V případě privátní (Private) služby můžete také určit jednu nebo více privátních domén pomocí možnosti Privátní domény.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
  V tabulce se zobrazí nově přidaná slžba DNS.
 5. Následují další možnosti dostupné v oblasti Služby DNS (DNS services):
  Možnost Popis
  Upravit Vyberte položku a kliknutím na tuto možnost upravte vybranou službu DNS.
  Odstranit Vyberte položku a kliknutím na tuto možnost položku odstraňte.
  Sloupce (Columns) Klikněte a vyberte sloupce, které se mají na stránce zobrazit nebo skrýt.
  Poznámka: Také můžete mít přístup k těmto možnostem kliknutím na svislé tři tečky vedle názvu položky v tabulce.