Poté, co přiřadíte profil a licenci k zařízení Edge a do doby, než ho aktivujete, SD-WAN Orchestrator umožňuje zařízení Edge odstranit. Pokud jste omylem odstranili zařízení Edge, můžete zvolit zajištění nového logického zařízení Edge a znovu přiřadit sklad logickému zařízení Edge, takže po spuštění fyzického zařízení Edge funguje funkce automatické aktivace Edge a fyzické zařízení Edge je aktivováno.

Přiřazení skladu k logickému zařízení Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu přejděte do nabídky Konfigurace (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
  2. Klikněte na možnost Přidat zařízení Edge (Add Edge). Otevře se stránka Zajistit zařízení Edge (Provision Edge).
  3. Zadejte název zařízení Edge a poté vyberte požadovaný model, profil a licenci.
  4. Klikněte na možnost Přidat zařízení Edge (Add Edge). Nově přidané logické zařízení Edge se zobrazí na stránce Dostupný sklad (Available Inventory) v okně Automatická aktivace Edge (Edge Auto-activation).
  5. Vyberte logické zařízení Edge, které jste právě vytvořili, a poté klikněte na možnost Přiřadit (Assign).
  6. V okně Přiřazení zařízení Edge (Edge Assignment) vyberte profil a licenci nástroje Edge a poté klikněte na možnost Přiřadit (Assign).