Tyto kroky jsou určeny pro případ, že chcete přidat nového uživatele.

Procedura

  1. Klikněte na tlačítko Uživatelé (Users) > Adresář uživatelů (User Directory).
  2. Na kartě Uživatelé (Users) klikněte v rozevírací nabídce Přidat uživatele (Add Users) na možnost Vytvořit nového uživatele (Create New User).
    Otevře se obrazovka Uživatel (User).
  3. Zadejte všechny povinné údaje, jako je uživatelské jméno, heslo a ID e-mailu uživatele.
  4. V nabídce Členství ve skupině (Group Memberships) klikněte na tlačítko Přidat (Add).
    Otevře se místní okno Přidat členství ve skupině (Add Group Membership).
  5. Vyhledejte a přidejte uživatele do skupiny a klikněte na tlačítko Uložit (Save).