Můžete zobrazit události související s konfiguračním nastavením IPv6.

V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Události (Events).

Chcete-li zobrazit události související s konfigurací IPv6, můžete použít možnost filtrování. Klikněte na ikonu filtru vedle možnosti Vyhledávat (Search) a vyberte filtrování podrobností podle různých kategorií.

Následující obrázek zobrazuje některé z událostí IPv6.