V této části najdete popis vytvoření skupiny zdrojů v prostředí Azure.

Vytvoření skupiny zdrojů v prostředí Azure:

Požadavky

 • Ujistěte se, že máte k dispozici odběr Azure. Pokud ne, vytvořte si bezplatný účet.

Procedura

 1. Přihlaste se k účtu Microsoft Azure.
  Otevře se domovská obrazovka Microsoft Azure.
 2. Klikněte na tlačítko Všechny služby (All Services) a vyhledejte možnost Skupiny zdrojů (Resource groups).
 3. Vyberte možnost Skupiny zdrojů (Resource groups) a klikněte na tlačítko +přidat (+Add).
  Otevře se obrazovka Vytvoření skupiny zdrojů (Create a resource group).
 4. Z rozevírací nabídky Odběr (Subscription) vyberte požadovaný odběr Microsoft Azure.
 5. Do textového pole Skupina zdrojů (Resource group) zadejte jedinečný název nové skupiny zdrojů.
  Název skupiny zdrojů může obsahovat alfanumerické znaky, tečky (.), podtržítka (_), spojovníky (-) a závorky (). Název ale nesmí končit tečkou.
 6. Z rozevírací nabídky Oblast (Region) vyberte umístění vaší skupiny zdrojů, ve kterém se většina zdrojů nachází.
 7. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat a vytvořit (Review+create) a poté na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Skupina zdrojů je tímto vytvořena a zobrazí se na řídicím panelu portálu Azure.

Jak pokračovat dále

Vytvoření virtuální sítě WAN v prostředí Azure. Postup naleznete v tématu Vytvoření virtuální sítě WAN.