Funkce správy bitových kopií programu Edge je pro zákazníky ve výchozím nastavení deaktivována. Tuto funkci pro podnik a partnera může aktivovat pouze operátor (nebo podpora VMware). Partneři mohou tuto funkci aktivovat podnikovým zákazníkům partnera. Funkci lze aktivovat během vytváření zákazníka nebo po jeho vytvoření. Podniky s deaktivovanou funkcí správy bitových kopií programu Edge musejí spolupracovat s podporou VMware nebo partnerem pro upgrade firmwaru Edge.

Aktivovat správu bitových kopií programu Edge pro nového podnikového zákazníka

Jako uživatel operátora můžete bitové kopie programu přiřazené k podniku spravovat přímo, a to tak, že přiřadíte Profil operátora (Operator Profile) k podniku nebo umožníte podnikovému superuživateli spravovat seznam bitových kopií dostupných pro podnik zaškrtnutím políčka Správa bitové kopie programu (Manage Software Image) v sekci Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) na obrazovce Nový zákazník (New Customer). Další informace viz sekce Vytvořit nového zákazníka (Create New Customer)Návodu pro operátora VMware SD-WAN (VMware SD-WAN Operator Guide).

Aktivovat správu bitových kopií programu Edge pro nového zákazníka partnera

Jako administrátor partnera můžete kromě správy bitových kopií programu přiřazených zákazníkům vašeho partnera povolit superuživateli partnera zákazníka, aby spravoval dostupný seznam bitových kopií programu pro zákazníka povolením zaškrtnutím políčka Správa bitové kopie programu (Manage Software Image) v sekci Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) na obrazovce Nový zákazník (New Customer). Seznam bitových kopií programu, který můžete přiřadit novému zákazníkovi, je založený na dostupném seznamu bitových kopií programu přiřazených konkrétnímu partnerovi operátorem služby Orchestrator. Další informace viz sekce Vytvořit nového zákazníka (Create New Customer)Návodu pro partnera VMware SD-WAN (VMware SD-WAN Partner Guide).

Aktivovat správu bitových kopií programu Edge pro existujícího zákazníka

Jako uživatel operátora nebo jako administrátor partnera můžete aktivovat funkci správy bitové kopie programu Edge pro existujícího zákazníka v sekci Konfigurovat (Configure) > Zákazník (Customer) > Správa bitové kopie Edge (Edge Image management). Je-li funkce aktivována, výchozí bitová kopie programu je jedinou bitovou kopií programu, která je zákazníkovi přiřazena. Po aktivaci funkce můžete přiřadit další bitové kopie programu.

Další informace naleznete v částech Konfigurovat zákazníky (Configure Customers)Správa bitových kopií programu Edge (Manage Edge Software Images)Návodu pro operátora VMware SD-WAN (VMware SD-WAN Operator Guide).