Tato část popisuje topologie sítí větví a datových center.

Větve do privátní třetí strany (VPN)

Zákazníci s privátním datovým centrem nebo cloudovým datovým centrem často hledají způsob, jak je začlenit do své sítě, aniž by museli definovat tunelové propojení z každé jednotlivé lokality větve do datového centra. Definováním lokality jako Cíl jiný než SD-WAN bude vytvořeno jedno tunelové propojení od nejbližšího Brána SD-WAN Gateway k existujícímu směrovači nebo bráně firewall zákazníka. Všechny Zařízení SD-WAN Edge, které potřebují komunikovat s lokalitou, se budou připojovat ke stejné Brána SD-WAN Gateway za účelem předávání paketů přes tunelové propojení, což zjednodušuje celkovou konfiguraci sítě a vytvoření nové lokality.

VMware zjednodušuje zavádění větve a poskytuje podniku skvělý výkon aplikací nebo veřejné/privátní linky nebo aplikací v místním nasazení.