Tato část popisuje, jak vytvořit virtuální spojení mezi virtuálními sítěmi (VNet) a virtuálním hubem v konkrétní oblasti Azure.

Vytvoření virtuálního spojení mezi virtuálními sítěmi a virtuálním hubem v konkrétní oblasti Azure:

Požadavky

 • Ujistěte se, že máte k dispozici odběr Azure. Pokud ne, vytvořte si bezplatný účet.
 • Ujistěte se, že máte vytvořeny virtuální huby a sítě.

Procedura

 1. Přihlaste se k účtu Microsoft Azure.
  Otevře se domovská obrazovka Microsoft Azure.
 2. Přejděte do nabídky Všechny zdroje (All resources) a ze seznamu dostupných zdrojů vyberte virtuální síť WAN, kterou jste vytvořili.
 3. V oblasti Architektura virtuální sítě WAN (Virtual WAN architecture) klikněte na tlačítko Připojení virtuální sítě (Virtual network connections).
 4. Klikněte na tlačítko +přidat připojení (+Add connection).
  Otevře se obrazovka Přidat připojení (Add connection).
 5. Do textového pole Název připojení (Connection name) zadejte jedinečný název virtuálního připojení.
 6. Z rozevírací nabídky Huby (Hubs) vyberte hub, který chcete k tomuto připojení přidružit.
 7. Z rozevírací nabídky Odběr (Subscription) vyberte požadovaný odběr Microsoft Azure.
 8. Z rozevírací nabídky Virtuální síť (Virtual network) vyberte virtuální síť, kterou chcete k tomuto hubu připojit.
 9. Klikněte na tlačítko OK.

Výsledek

Partnerské připojení mezi vybranou sítí VNet a hubem je tímto navázáno.

Jak pokračovat dále