Standardní administrátoři-primární uživatelé a standardní administrátoři mohou vytvářet nové uživatele-administrátory. Uživatelské jméno SSH je pro uživatele vytvořeno automaticky. Postup přidání nového uživatele:

Procedura

 1. Na podnikovém portálu přejděte do nabídky Podnikové aplikace (Enterprise Applications) > Globální nastavení (Global Settings).
 2. V nabídce vlevo klikněte na položku Správa uživatelů (User Management) a poté na kartu Uživatelé (Users).
 3. Klikněte na volbu Nový uživatel (New User).
 4. Zadejte pro nového uživatele tyto informace:
  Poznámka: Tlačítko Další (Next) se aktivuje pouze v případě, že zadáte všechny povinné údaje v každé části.
  Možnost Popis
  Obecné informace Zadejte požadované osobní údaje uživatele.
  Role Zvolte roli, kterou chcete uživateli přiřadit. Informace o rolích naleznete v článku Role.
  Přístup k Edge Zvolte jednu z následujících možností:
  • Základní (Basic): umožňuje vám provádět určité základní operace ladění, jako je ping, tcpdump, pcap, vzdálená diagnostika atd.
  • Oprávněná (Privileged): uděluje vám přístup na kořenové úrovni k provádění všech základních operací ladění spolu s akcemi zařízení Edge, jako je restart, deaktivace, vynucené resetování a vypnutí. Kromě toho máte přístup k prostředí Linux.
  Výchozí hodnota je Základní (Basic).
 5. Chcete-li vytvořit dalšího uživatele, zaškrtněte pole Přidat jiného uživatele (Add another user) a poté klikněte na možnost Přidat uživatele (Add User).
  Nový uživatel se objeví na stránce Správa uživatelů (User Management) > Uživatelé (Users). Po kliknutí na odkaz na uživatele můžete zobrazit nebo upravit podrobnosti.