Brána SD-WAN Gateway se připojí ke službě Check Point CloudGuard pomocí IKEv1/IPsec. Konfigurace služby Check Point probíhá ve dvou krocích: konfigurace služby Check Point CloudGuard a konfigurace služby Check Point v aplikaci SD-WAN Orchestrator. První krok probíhá na portálu Check Point Infinity Portal a druhý v aplikaci SD-WAN Orchestrator.

Klikněte na následující odkazy na další části a pomocí uvedených pokynů nakonfigurujte službu Check Point.

Krok 1: Konfigurace služby Check Point CloudGuard Connect

Krok 2: Konfigurace služby Check Point jako Cíl jiný než SD-WAN v SD-WAN Orchestrator

Požadavky

Musíte mít k dispozici aktivní účet Check Point a přihlašovací údaje pro přístup k portálu Check Point Infinity Portal.