Pokud administrátor změní konfiguraci zařízení, které způsobuje odpojení Edge od systému Orchestrator, zobrazí se administrátorovi výstraha Edge mimo provoz (Edge Down). Jakmile Edge zjistí, že nemůže s aplikací SD-WAN Orchestrator komunikovat, obnoví poslední známou konfiguraci a vygeneruje událost, která je v aplikaci Orchestrator označena jako „Chybná konfigurace (Bad Configuration)“.

Doba potřebná u samostatného Edge ke zjištění chybné konfigurace a vrácení se k předchozí funkční konfiguraci je přibližně 5 až 6 minut. U Edge s vysokou dostupností se doba prodlužuje na 10–12 minut.

Poznámka: Tato funkce vrátí zpět pouze nastavení zařízení na úrovni Edge. Pokud byla konfigurace odeslána z profilu, který způsobí přerušení kontaktu aplikace Orchestrator s větším počtem Edge, zaprotokoluje Edge událost „Chybná konfigurace“ a navrátí se k poslední známé funkční konfiguraci individuálně. DŮLEŽITÉ: Administrátor je zodpovědný za odpovídající opravu profilu. Konfigurace profilu se automaticky neobnovuje.

events-good-devices